Co je to ETIKETA
 
Etiketa je ve své podstatě souhrn základních pravidel chování, zdvořilost, ohleduplnost, laskavost k druhým, a slušnost. A jak píše v jedné ze svých knih, velký a z mého pohledu jeden z nejuznávanějších propagátorů etikety u nás, Ladislav Špaček, „výstižně tyto vlastnosti pojmenoval zakladatel novodobé české etikety Jiří Guth-Jarkovský, první ceremoniář prezidenta T. G. Masaryka, který rozlišil slušnost a zdvořilost. Slušnost je člověku vrozená, zdvořilost je uvědomělým vnějším výrazem slušnosti (slušnost může být člověku dána, zdvořilosti je se nutné učit)“.       
U nás, díky našemu květnatému jazyku, má slovo etiketa dva výrazy. Bohužel většina z nás zná pouze ten jeden a to je označení nějakého výrobku, lahve, krabičky .. Obecně se zde vžil výraz pro štítek na výrobcích jako etiketa. Jen menší část zná význam slova etiketa jako souhrn základních pravidel chování, laskavost k druhým, ohleduplnost, zdvořilost a slušnost, natož aby se podle ní chovala. Tak jak jsme si bohužel obecně zvykli porušovat všemožné předpisy a zákony, tak bohužel, porušujeme i etiketu. Zde si vypůjčím příměr dalšího velkého propagátora etikety a odívání, Daniela Šmída, který píše, „je to stejné, jako když sedíte ve voze vedle řidiče, který stále porušuje předpisy, tak také v tom vozidle nebudete cítit pohodu a komfort. Má-li někdo řidičský průkaz, neznamená to, že je dobrým řidičem. Disponuje sice jistými informacemi, ale neumí je používat, nebo je nepoužívá správně záměrně. Takový člověk je ve společnosti ostatních řidičů nežádoucím jevem a budí nejistotu. Pokud jste měli možnost s takovým řidičem někdy ve voze jet, jistě mi dáte za pravdu“.    
Stejné je to i ve společnosti s etiketou. Lidé, kteří se umí chovat v určitých situacích, mají dobré návyky, umí se vhodně oblékat, tak takoví lidé jsou pro ostatní atraktivními společníky. Snadno navazují pracovní i osobní vazby a přátelství. Znalosti základů etikety vás odliší od ostatních a umožní vám dostat více příležitostí ve společenském a osobním životě.        
Podstata etikety je na několika jednoduchých základních pravidlech, které se k sobě skládají a vytvoří celkový soubor korektního chování. Není to nic složitého, jen to chce chuť a odvahu je používat. Bohužel se setkáváme s tím, že někteří z nás tato pravidla ovládají, ale v prostředí, ve kterém se pohybují, se tato pravidla bojí, nebo stydí, používat. Odhoďte stud a strach a nebojte se okolí ukázat, že jste dáma, nebo gentleman. Dříve, nebo později to okolí pochopí a ti správní to ocení.
  
Pokud budete mít chuť se dále v etiketě rozvíjet a vzdělávat, pak vám doporučuji sledovat na internetu, nebo na podcastových aplikacích, dva nejznámější propagátory etikety u nás, a to jsou Ladislav Špaček Daniel Šmíd. Tito dva pánové jsou skutečnou zárukou kvality v tomto oboru. Na jejich stránkách naleznete spoustu knih o etiketě, které sami napsali, kurzy, které pořádají a další užitečné informace, které vám jistě pomůžou.

Já jsem si pro vás připravil několik základních pravidel a návodů, která by bylo dobré znát a osvojit si je, případně podle potřeby do nich nahlédnout.

Zjednodušená základní verze etikety, kterou bychom si měli pamatovat je:   
    
- Žena je společensky významnější než muž   
- Osoba starší je společensky významnější než ta mladší   
- Nadřízený je významnější než podřízený (tady jsou určité výjimky)


Vyhledávání