Nápoje

Objednáme-li víno v lahvi, přinese ji číšník zavřenou ke stolu (obvykle zabalenou v ubrousku tak, aby byla vidět značka), kde ji otevře, a nalije trošku do skleničky hostitele. Ten ochutná a víno po­kývnutím hlavy (případně se slovním doprovodem, např. „děkuji, ano“) schválí. Ovšem neschvaluje jeho chuť či kvalitu, dává pouze najevo, že víno není zkažené. Jedině v tomto případě může víno vrátit. Jinak se očekává, že host ví, jakou značku si objednal a nebude překvapen chutí. Pak nalije číšník dámě, případně dalším osobám u stolu. Dolévání (pouze však do prázdných skleniček) bývá také jeho starostí nebo starostí muže - hostitele. Nedopitá sklenička rovněž zde bývá znamením, že host si další dolití nepřeje, zbytek dopije před ukončením posezení. Bílé víno (které mezitím zteplalo), případně vů­bec nedopije.   Nápoje mají být servírovány v přiměřené teplotě, například vodka silně vychlazená (správně vychlazená vodka má hustší kon­zistenci a svým chladem orosí skleničku), bílé víno vychlazené mírné (lehké na 10 - 12 stupňů, těžší na 8 - l0 stupňů), také pivo by nemělo být přechlazené, ale samozřejmě ani teplé (světlé na 8-10 stupňů, černé na 10-12 stupňů).
Vyhledávání