Podmínky použití

Veškerý obsah těchto stránek je chráněn autorským právem a není dovoleno bez písemného souhlasu majitele práv tento obsah dále jakkoli šířit. Dále není dovoleno pořizovat kopie, záznamy, ani skeny a tyto bez písemného souhlasu majitele práv používat k jakémukoli účelu. Pokud není uvedeno na stránkách jinak, je majitelem práv Miloš V. Haták.
O souhlas s užitím části obsahu těchto stránek lze požádat prostřednictvím emailu: info@milohatak.info. Žádost musí obsahovat jasně specifikovaný důvod a část obsahu stránek, které se žádost týká. Majitel si vyhrazuje právo kdykoli žádost zamítnout.
Vyhledávání