Základy gentlemana podle Miloše Václava Hatáka

- Pomáhej slabším a neubližuj druhým        
- Vyjadřuj úctu ženám
- Važ si starších lidí, především svých rodičů
- Ochraňuj své dobré přátele, jsou vzácní
- Říkej druhým lidem svůj názor slušně a bez emocí, pokud nejsou schopni jej přijmout, neztrácej s nimi v budoucnu čas
- Buď připraven přijímat slušně vyslovenou kritiku. Na křik nereaguj
- Pokud uděláš chybu, přiznej ji a omluv se
- Piš spisovně, i krátké zprávy
- Nestyď se psát ručně dopisy, má to své kouzlo
- Mluv zdvořile. Vždy
- Pečuj o sebe, i několikrát denně
- Choď čistě a slušně oblékán
- Oblékej se podle toho, kam jdeš
- Vždy měj čisté boty
- Vždy měj čisté a upravené nehty na rukou
- Pokud máš plnovous, pečuj o něj
- Chovej se vhodně u stolu
- Vystupuj přirozeně sebevědomě, ale ne arogantně
- Slušnost není slabost, i když to někdy na první pohled vypadá
- Posuzuj druhé podle osobní zkušenosti, ne podle toho, co o nich uslyšíš
- Ověřuj si všechny informace, které dostáváš. Ne všechny jsou míněny v dobrém, někdy i od těch, od kterých bys to nečekal
- Nesnaž se prosazovat za každou cenu
- Pamatuj, že rychlá i malá a nezištná pomoc je lepší než velká prázdná gesta
- Nesnaž se upozorňovat na chyby druhých, nevíš, kolik jsi jich nevědomky udělal sám
- Někdy je vhodnější naslouchat než snaha být zábavný
- Otřepané, ale pravdivé. Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě
- Minulost nezměníš, ale můžeš ji svými činy a chováním napravit
- Nezapomeň, nikdy není pozdě začít. 
Vyhledávání