Příchod do restaurace

Při vstupu do restaurace vždy vchází první pán. Jde-li o větší společnost, jdou za pánem všechny dámy a za nimi pak ostatní muži. Společensky méně významná osoba je povinna se starat o osobu významnější. To platí po celou dobu pobytu v restauraci. Pro přehlednost hovořme o muži a ženě. Muž tedy vstoupí první, aby ženu uvedl do cizího prostředí. U šatny jí pomůže se svlékáním a postará se o uložení kabátu. Jde-li s ním žen více, pomůže jen té nejstarší (nejváženější), ostatní nečekají a postarají se o sebe samy. Do samotného podniku nikdy nevcházejí muž se ženou zavěšeni. Muž najde místo u stolu, na což je několik možných způsobů, buď prochází místností i s partnerkou, která se vyjádří, zda jí místo vyho­vuje, nebo je najde sám a pro partnerku se vrátí. Ve všech lepších restauracích, barech či vinárnách se o příchozí postará číšník, který je ke stolu uvede. Není-li v místnosti volný stůl, vyhledáme si vhodný stůl polo obsazený, kde sedící nejdříve pozdravíme, požádáme o dovolení, zda je možné si přisednout (očekáváme, že budou souhlasit), za souhlas poděkujeme. Čestná místa u stolu v restauraci jsou ta, která jsou chráněna před provozem a z nichž je dobrý přehled po místnosti. Při usedání odsune muž ženě židli od stolu a pak ji přisune tak, aby mohla usednout. V případě, že ke stolu uvádí číšník, přebírá tuto povinnost on ve své roli zástupce hostitele. Muž si pak sedne naproti ženě nebo po její levicí (což je výhodné zejména v boxech nebo na lavicích) přichází-li muž se ženou ke stolu, kde sedí jejich známí, měli by muži u stolu povstat a po vzájemných pozdravech s případným podáním ruky znovu usednout až po ní. Galantní muž znalý pravidel slušného chování, jaká byla praktikována dříve, povstane i v pří­padě, kdy si k jeho stolu přijdou sednout neznámí lidé. Jedná-li se o dvě ženy, může jim pomoci při usazení. Jde-li muž do restaurace sám, nikdy by si neměl vybrat místo u stolu, kde sedí samotná žena. A naopak samotná dáma přijme místo u stolu, kde sedí jen muži, pouze v případě, že nikde jinde není volno
Vyhledávání