Napsal jsem několik krátkých pohádek pro děti

BÁJEČNÉ POHÁDKY NĚKDY MOŽNÁ I POUČNÉ POHÁDKY
O
ZVÍŘÁTKÁCH TAJTRDLÍKOVI A FANFRLÍKOVI

Bylo nebylo, za sedmero obchodními domy a sedmero parkovišti žili ve vysokém křoví, dva velcí kamarádi Tajtrdlík a Famfrlík. Tajtrdlík byl starší vypelichaný pes a Famfrlík, stará unavená kočka. Tihle dva kamarádi se setkali, když byli ještě malí, a oba potkal stejný osud. Tajtrdlíka i Famfrlíka dostali děti pod stromeček jako dárek, ale postupem času se dětem obou kamarádů omrzelo a nebavilo je si s nimi hrát, chodit na procházku, a prostě se o ně starat, a tak jednoho dne skončil Tajtrdlík na parkovišti u obchoďáku. Bylo mu tam smutno, měl hlad a moc si přál kamaráda, se kterým by tuhle zlou dobu přečkal. A dočkal se. Nedlouho po tom se tam na tom parkovišti zjevil kocourek Famfrlík. Také ho tam nechali nějaké děti, které se o něho nechtěli starat. To víte děti, Tajtrdlík a Famfrlík nebyli hned kamarádi, ale každý se schovával v jiném koutě křoví a báli se jeden druhého. Po čase se stále více potkávali, a tak se pomalu skamarádili. Jak se skamarádili, tak spolu začínali prožívat stále více dobrodružství, která Vám budou postupně vyprávět.

DOBRODRUŽSTVÍ 1.    
JAK TAJTRDLÍK A FAMFRLÍK POTKALI KRTKA

Jednoho dne, brzy ráno, vyskočilo sluníčko na oblohou, a usmívalo se na všechny kolem sebe. Kytičky kvetly, čmeláci a včelky bzučely, a kamarádi Tajtrdlík a Famfrlík vyběhli na louku za křovím u obchoďáku a radovali se z pěkného dne. Váleli se v trávě, dováděli a bylo jim moc pěkně a zapomněli při tom, že jsou vlastně sami a nikoho nemají. Jak se váleli v trávě a kouleli se, narazili v trávě na hromádku hlíny, pak na další hromádku a další a další a další. Bylo jim oběma divné, že na tak krásné louce mohou být hromádky hlíny, a tak přemýšleli, jak je to možné. Tajtrdlík vykřikoval, že to asi udělal nějaký traktor, nebo že to je sopka a měl ještě další podobné nápady. Famfrlík zase říkal, že vůbec neví, jak je to možné, že ještě včera tam žádné hromádky nebyly a že tedy neví, co se děje, a tak mudrovali a mudrovali a mudrovali. Když tak mudrovali, všimli si, že kolem hromádek poskakuje takové malé černé zvířátko a oni nevěděli, kdo to je, protože ho ještě nikdy neviděli. Pomalu a potichu šli za ním a sledovali ho. Chodili za ním, sledovali ho, a když se blížil večer, už to nevydrželi a oslovili ho. Tajtrdlík povídá, pojď, zeptáme se ho, kdo to je a proč leze do těch kupiček hlíny. Tak šli a povídají tomu černému zvířátku, ahoj zvířátko, kdo jsi? Zvířátko se před nimi schovalo do jedné z těch kupek hlíny. Tajtrdlík a Famfrlík běželi za ním, a pokusili se jednu hromádku hlíny rozhrabat a podívat se, kam se zvířátko schovalo? Najednou našli cestičku, která šla pod zem a z té cestičky na ně koukalo to zvířátko. Tajtrdlík povídá ahoj zvířátko, já jsem Tajtrdlík, tohle je můj kamarád Famfrlík a tady bydlíme v křoví za obchoďákem, kdo jsi Ty? Zvířátko vypadalo trochu smutně, protože mělo maličká očička a moc se jich bálo. Povídá, já jsem krtek a bydlím pod zemí, protože nevidím, ale mám fousky a podle nich se orientuji. Moc nechodím na sluníčko, a když na to sluníčko jdu, tak musím vyhrabat hromádku hlíny. Proto jsou na louce ty hromádky, když se na tu louku přistěhuji, musím vykouknout, kde jsem, a zase se schovám. Když se takhle stěhuji, tak nemám nikde žádné kamarády. Nemohli bychom být kamarádi spolu? Tajtrdlík a Famfrlík ihned přikývli a měli prvního nového kamaráda.  

Od té doby chodili Tajtrdlík a Famfrlík na louku za obchoďák za svým novým kamarádem krtkem.   

DOBRODRUŽSTVÍ 2.   
JAK TAJTRDLÍK A FAMFRLÍK NAŠLI ZOOLOGICKOU ZAHRADU


Jednoho dne se probudil Tajtrdlík dříve a byl celý neposedný. Hned běžel a probudil Famfrlíka. Vstávej Famfrlíku, dnes si uděláme dlouhý výlet. Moc rád bych se podíval až na konec té krásné louky, kde jsme potkali svého nového kamaráda krtka. Oba vstali, umyli se, vyčistili si zuby, nasnídali se a vyrazili na výlet. Jak vyšli, tak se zastavili u kamaráda krtka, aby se ho zeptali, jestli neví, co je za tou loukou. Krtek jim pověděl, že tak daleko ještě nebyl, ale že slyšel od jedné myšky, kterou potkal, že by tam mělo být hodně zvířátek. Hodně zvířátek? Divili se Tajtrdlík a Famfrlík. No, musíme to prozkoumat, řekli si kamarádi. Nepůjdeš s námi Krtku? Krtek povídá, že na něho by to byla moc dlouhá cesta, ale že mu všechno budou vyprávět, až se vrátí. Tak Tajtrdlík a Famfrlík vyrazili. Šli hodně dlouho, protože na louce byla vysoká tráva, ale zpívali si, a tak jim cesta pěkně utíkala. Po několika hodinách došli na konec louky, kde byl vysoký plot. A za tím plotem skutečně bylo hodně zvířátek. Tajtrdlík a Famfrlík slyšeli, jak zvířátka štěkají, hýkají, řechtají, pískají a povídají si mezi sebou. Naši kamarádi si řekli, že tohle musí prozkoumat. Šli kolem plotu a hledali nějakou možnost, jak se ke zvířátkům dostat, protože neměli peníze a nemohli jít hlavní branou, jako všichni ostatní návštěvníci. Jak tak Tajtrdlík a Famfrlík jdou, tak narazili na díru v plotě. Díra byla dostatečně veliká, aby se jí mohli kamarádi protáhnout. Hned se dírou protáhli a šli se podívat za těmi zvířátky. První zvířátko, které viděli, byl kůň, který na sobě měl bílé pruhy. Tak veliké zvíře, a ještě k tomu pruhované, nikdy neviděli. Šli k němu blíž a prohlíželi si ho. Pruhovaný kůň přišel ke zvířátkům blíž a povídá jim. Ahoj zvířátka, co tady děláte, jak to, že nejste za ohrádkou, jako jsme my? No, my jsme se šli projít a narazili jsme na plot, ve kterém byla díra, a tak jsme sem vlezli a viděli jsme tebe. Můžeš nám říct, kdo jsi a hlavně, kde jsme? No tak já vám to řeknu, ale musíte se schovat, protože kdyby vás někdo viděl, tak by vás zahnal. Kamarádi se schovali a poslouchali, co jim pruhovaný kůň povídá. Tak nejdříve zvířátka, já jsem zebra, tedy takový pruhovaný kůň a moji předci pochází z Afriky, kde běháme volně po stepi a je nás tam ve stádu hodně. Ty pruhy máme schválně, abychom se mohli pohybovat a nebyli jsme tolik nápadní. Po celém světě jsme takto rozmístění v zoologických zahradách, aby se na nás mohli dívat děti a poznali, jak vypadáme. Takže jsem vám i řekl, kde jste. Jste v zoologické zahradě. V naší zoologické zahradě je spousta dalších zvířátek, která poznáte, když budete po zahradě chodit. Hlavně choďte potichu a nenápadně, aby Vás někdo nepoznal a nechtěl Vás vyhnat, protože nemáte vstupenky. Naši kamarádi Tajtrdlík a Famfrlík zebře poděkovali a šli se podívat na další zvířátka v zoologické zahradě. Hned vedle ohrady zeber byl výběh antilop. Antilopy jsou krásná zvířata, která stále běhají a překrásně skáčou. Jejich skoky jsou až 4 metry dlouhé. Je na ně moc pěkný pohled, když tak skáčou. Těmi skoky se brání před lvy a tygry, kteří je chtějí chytit. Naši kamarádi Tajtrdlík a Famfrlík se hned u výběhu antilop zastavili a pozorovali je. Jak je pozorovali, tak k nim jedna antilopa přišla, byla krásná, vysoká a měla dlouhé rovné rohy. Povídá jim, co tady hoši děláte? Říkala mi zebra, že jste se přišli podívat na zvířátka, která jste ještě nikdy neviděli. Dnes si už běžte lehnout a zítra si budeme povídat o nás antilopách, a pak Vás pošlu k dalším našim kamarádům, kteří tady v zoologické zahradě jsou. Tajtrdlík a Famfrlík poslechli a šli si do křoví lehnout a těšili se na další dobrodružství, která zažijí v zoologické zahradě další dny.   

Vidím děti, že vám už se také zavírají oči, tak už pěkně spěte. Budeme se těšit na další pohádky. 
PODIVNÁ POHÁDKA  

Kdysi dávno v době, kdy ještě žili králové, královny, princezny a princové, v zemi, kde nic nebylo úplně normální, žil v chudé rodině, ve staré chatrči malý chlapec jménem Tomáš. Tomášovi bylo v té době, kdy pohádka začíná, pět let. Když se Tomáš narodil, tak dostal od své kmotřičky dar. Tím darem byla kouzelná ponožka, která bude Tomáše provázet do doby, kdy, již bude moudrý a zkušený. Kmotřička, když Tomášovi kouzelnou ponožku dávala, řekla: „Tato ponožka Tomáši je kouzelná a jednou Ti pomůže splnit to největší přání, které budeš mít.“   

V té samé době, jen na jiném místě stejného království, žila princezna jménem Maruška, která se narodila stejně jako Tomáš, před pěti lety zdejší královně a králi. Princezna Maruška byla zahrnuta největším bohatstvím, které si dovedeme představit. Tím, jak byla princezna Maruška zahrnuta bohatstvím, neměla na rozdíl od Tomáše žádné obyčejné starosti. 

V této Podivné pohádce se životy Marušky a Tomáše protnou, a vytvoří příběh tak podivný, jako je pohádka sama.    
V naší pohádce se posuneme o mnoho let dopředu, do doby, kdy je princezně Marušce a Tomášovi 18let. V tu dobu pracoval Tomáš na poli se svými rodiči a snil o tom, že jednou vezme svoji kouzelnou ponožku a vyrazí do světa, kde se přiučí novým věcem a vydělá nějaké zlaťáky, aby se mohl postarat o své staré rodiče. To princezna Maruška měla jiné starosti, topila se ve velkém bohatství, už měla slušné vychování a přemýšlela jen o tom, co si vezme na sebe za šaty, jakou vybranou lahůdku bude jíst a také přemýšlela o tom, že se jednou provdá za krásného a bohatého prince, se kterým by mohla být šťastná a spravedlivě by spolu vládli jejich zemi. Jednoho dne přišla princezna Maruška za tatínkem, králem a maminkou královnou a řekla jim, že by se chtěla vdávat. Tatínek král a maminka královna s tím souhlasili, a tatínek král se rozhodl, že nechá vyhlásit ve všech okolních zemích, že princeznu Marušku hodlá provdat a že se o její ruku mohou ucházet všichni urození princové, kteří vlastní něco zvláštního, co nikdo jiný na světě nemá. Ihned se do okolních zemí vypravili poslové, kde tuto zprávu oznamovali. Termín, kdy se mají urození princové na zámek dostavit, stanovil pan král na rok a den od vyhlášení.  

To Tomáš v tu dobu měl docela jiné starosti. Právě se domluvil se svými rodiči a vyrazil do světa na zkušenou. Vzal si trochu jídla, pití, a hlavně svoji kouzelnou ponožku, a šel přes hory, doly, lesy, řeky a louky až došel do země, kterou vůbec neznal a kde rostly na stromech divoké pomeranče, pěstovaly se zákeřné papriky, které když se o ně hospodář špatně staral, tak ho v jídle strašně pálily. Bylo tam spousta dalších a dalších podivností, které byste mi ani nevěřili. V této zemi Tomáš putoval a hleděl kolem sebe, učil se pěstovat zákeřné papriky, jíst divoké pomeranče, a když jednou nastoupil do služby u starého zámeckého pána, který žil sám se svým služebnictvem na opuštěném zámku, tak se také začal učit slušnému vystupování, tanci, stolování a dalším důležitým věcem. Tomu všemu učil Tomáše jeho nový pán za jeho věrné služby.  

Jednoho slunečného dne dorazil i na tento zapomenutý zámek v divné zemi posel, který oznamoval, že princezna Maruška se bude vdávat a že o její ruku se mohou ucházet všichni urození princové, kteří mají něco, co nikdo jiný na světě nemá. Když Tomášův pán uslyšel tuto zprávu, zavolal si Tomáše k sobě do komnaty a řekl: „Tomáši téměř celý rok jsi mi věrně a spolehlivě sloužil, myslím si, že jsi se již naučil vše, co budeš potřebovat, a že nastal čas, abys se vrátil domů. Za Tvé služby Tě bohatě odměním.“ Jak řekl, tak také učinil. Daroval Tomášovi truhlu plnou zlaťáků, krásné oblečení, do pytlíčku mu dal několik semínek zákeřné papriky a místo koně daroval Tomášovi zebru, která neměla černé pruhy, jako ostatní zebry, které znáte, ale byla puntikatá. Tomáš nejprve nechápal, proč dostal puntikatou zebru, ale protože již byl moudrý a vzdělaný, brzy pochopil, že to je přesně to, co nikdo nemá. Tomáš poděkoval svému pánovi, rozloučil se a vyrazil na cestu do své země, aby se ucházel o ruku princezny Marušky. Když dorazil na zámek, již tam bylo mnoho různých urozených i méně urozených princů, kteří se chtěli ucházet o ruku princezny. Všichni princové se Tomášovi smáli, že není princ a že má opravdu divného koně, ale nebáli se, že by je mohl ohrozit při dvoření princezně, protože to byli princové a byli namyšlení a zaslepení svým bohatstvím.   

Druhý den předstoupil před všechny prince pan král a začalo dvoření princezně Marušce. Princové se předváděli, natřásali, ukazovali své bohatství a každý to, co si myslel, že ostatní nemají. Byly to smutné chvíle, princové byly většinou zabráni sebou samými, a nevěděli, co vlastně princezna chce. Princezna Maruška ale nebyla hloupá a chtěla toho prince, který bude chytrý, ale i zábavný. Když přišel na řadu Tomáš, tak předstoupil před princeznu, uklonil se a povídá: „Dobrý den, princezno Maruško, jmenuji se Tomáš a přicházím ze země tak divné, že by si tomu ani nevěřila“ a vyprávěl princezně o zemi, ze které přišel. Vyprávěl o zákeřných paprikách, o divokých pomerančích, puntikaté zebře a dalších věcech, kterým se ani nechce věřit. Princezna Maruška Tomáše pozorně poslouchala. Tomáš tím, že dostal dobrou školu od svého pána, působil velmi vznešeně, ale ne nafoukaně, byl bystrý a vzdělaný, a princezna Maruška si Tomáše brzy oblíbila. Tomáš dal princezně dar, který byl jiný než drahé šperky a koně, které přivezli ostatní princové, ale byla to semínka zákeřných paprik. Tomáš také princezně Marušce prozradil tajemství zákeřných paprik a těšil se na každý další den, jak si budou s princeznou povídat.   

To se ale nelíbilo ostatním princům, a tak zbabělí princové přemluvili pana krále, aby jim pomohl nad Tomášem vyhrát. Pan král nevěděl, jaký úkol by jim zadal, a tak se chtěl poradit s princeznou Maruškou. Ani princezna nevěděla, ale měla strach, aby nepřišla o Tomáše, kterého měla ráda. Zašla tedy v noci tajně do Tomášovi komnaty a tam spolu přemýšleli, co by panu králi poradili. Když již byli v koncích, vyndal Tomáš svoji kouzelnou ponožku a požádal ji o tu jedinou nejdůležitější radu. Kouzelná ponožka bez váhání vyslovila úkol, který mají panu králi poradit. Ráno princezna Maruška řekla tatínkovi králi úkol, který musí princové splnit. Každý z princů, včetně Tomáše dostal za úkol ze semínka, které princezna Maruška princům a Tomášovi dala, vypěstovat papriku a z té papriky připravit lahodný pokrm pro pana krále, královnu a princeznu. Princové povolali své nejlepší zahradníky a ti pěstovali papriky, tak, jak byli zvyklí, ale jen Tomáš věděl, jak se zákeřná paprika pěstuje. Když papriky dozrály, znovu povolali princové své nejlepší kuchaře a ti se snažili ze zákeřných paprik uvařit lahodný pokrm. Všechna jídla byla ale strašně pálivá a nedala se jíst, pan král už byl nešťastný, že se nikomu nedaří úkol splnit, když přišel na řadu Tomáš, podal panu králi, královně a princezně Marušce polévku ze zákeřných paprik, kterou sám uvařil. Tím, že věděl, jak se zákeřné papriky pěstují, byla Tomášova polévka lahodná, a pan král uznal, že princezna Maruška si vezme za svého muže právě Tomáše. Ostatní princové odjeli s nepořízenou a dnes se již jistě ucházejí o další princezny v jiných královstvích.   

Druhý den se princezna Maruška a Tomáše vydali za starými Tomášovými rodiči, aby je odvezli na zámek, kde se konala velká svatba. Na svatbu se dostavil i Tomášův pán z podivné země. Všichni byli šťastní, dlouho se radovali a tancovali, pili a hodovali. Tomáš se stal spravedlivým a skromným králem, a se svojí ženou, královnou Maruškou, dlouho vládli spokojené zemi.  
ZELENÁ PEPINKA  

Byla jedna holčička a ta se jmenovala ZELENÁ PEPINKA. A viďte, že nevíte, proč se Pepince říkalo ZELENÁ PEPINKA? To nevadí děti, povíte mi to na konci pohádky. 
Tahle ZELENÁ PEPINKA měla babičku a ta babička byla tuze stará a bydlela za hlubokým lesem. Jednou v pondělí, bylo to v červenci, a to, jak dobře víte děti, jsou ve škole i ve školce prázdniny, poslal maminka Pepinku k babičce, aby ji donesla vyprané prádlo, šťávu, bábovku, a ještě nějaké další věci. Pepinka okamžitě souhlasila. K babičce se jezdilo autobusem číslo 6, který měl zastávku za rohem domu, kde Pepinka bydlela a Pepinka tím autobusem tuze ráda jezdila.
Pepinka si vzala kabátek, šátek a kabelku. - ano, jak správně říkáte všechno měla zelené, vzala velký proutěný košík, ve kterém měla všechny věci pro babičku a šla na zastávku autobusu číslo 6. Šla hodně rychle, a tak musela chvilku počkat, než autobus přijel. Za chvíli přijel autobus číslo 6 a Pepinka do něho nasedla a nechala se unášet za babičkou. Asi tak po hodině cesty, a to je hodně dlouhá cesta, dorazila Pepinka na kraj hlubokého lesa, za kterým bydlela babička. Vystoupila z autobusu číslo 6, bylo asi poledne, a bez otálení vyrazila po cestě za babičkou. Když šla tím hlubokým lesem uslyšela divné zvuky, takové divné vití. Co to asi je za divné zvuky pomyslela si Pepinka? Ale nebála se stejně jako vy děti, že mám pravdu? Pokračovala po cestě za babičkou, ale za chvíli bylo znovu slyšet to divné vití. Teď ho ale Pepinka slyšela daleko hlasitěji, asi bylo blízko ní. To se už Pepinka otočila a v tu chvíli to uviděla. Stáli tam tři vlci, jeden byl velký, druhý takový normální a ten třetí úplně malinkatý. V Pepince se zastavilo srdce, ale i přesto ji bylo divné že ti vlci byli úplně celí modří. Pepinka se jich zeptala, proč jste tak modří?!
To proto, odpověděli vlci jedním hlasem, že nás zaklel zlý čaroděj ZLOBODĚJ. Už deset roků nás takhle nechal běhat po lese a strašit lidi. Co si máme počít, vili vlci, Pepinko?!
Tak už nebrečte povídá Pepinka. Teď mi pomozte k babičce s touhle taškou a pak se uvidí. Když přišli k babičce do chaloupky a dali ji všechny věci povídá Pepinka babičce. Babičko ty jsi taková moudrá, pověz nám, jak bych mohla vlkům pomoci od toho strašného kouzla? A babička povídala.
Na hradě, který je uprostřed hlubokého lesa, žije ošklivý čaroděj ZLOBODĚJ a ten má jedno velké trápení. Jeden mladý a velmi hezký muž miloval tuze krásnou princeznu a chtěl si ji vzít za ženu. Ta princezna mu ale dala veliký úkol. Musel najít planinu v tomhle černém lese, kde žijí jen samí vlci a tam mezi těmi vlky, že ji najde a bude si ji moci vzít za ženu. Princ hledal tu planinu strašně dlouho, ale nepovedlo se mu ji najít. Poté smutkem zestárnul a stal se z něho ošklivý čaroděj ZLOBODĚJ. Ten čaroděj se ze samé zloby rozhodl začarovat všechny vlky, kteří tady žijí do modré barvy. Ani pořádně nevím, proč zrovna vlky, a proč do modré barvy, povídala babička. A jak ZLOBODĚJ řekl, tak také udělal. Od té doby všichni vlci, kteří tady žijí mají modré kožíšky.
Pepinka dlouho přemýšlela, až na to přišla. Vždyť také měla na vysvědčení samé jedničky. Povídá vlkům pojďte, půjdeme do lesa a tu planinu najdeme. A tak šli do lesa a chodili a chodili, ptali se ostatních zvířátek, co v lese žijí, až tu planinu našli. Byla to krásná planina. Na té planině se schovávala překrásná vlčice. Pepinka měla velikou radost a běžela i s modrými vlky do toho strašidelného hradu čaroděje ZLOBODĚJE.
BUCH-BUCH-BUCH, klepala na bránu. Po chvíli se ukázal ZLOBODĚJ a povídá, co tu pohledáváš Pepinko? Jak to, že mě znáš povídá Pepinka. Já vím skoro všechno povídá ZLOBODĚJ, jen jednu věc nevím, a proto jsem smutný. Tu věc, kterou nevíš tu vím zase já povídá Pepinka, ty hledáš planinu v tomhle černém lese, kde žijí jen samí vlci a na ní svoji nevěstu. Pokud mi slíbíš, že když Tě tam dovedu, odčaruješ mé kamarády vlky, tak můžeme vyrazit. To Ti Pepinko slibuji, povídá ZLOBODĚJ. Když ZLOBODĚJ slíbil Pepince co chtěla, odešli na tu krásnou planinu, kde ZLOBODĚJ uviděl svoji nevěstu. Chvíli stál jako omámený. Když vlčice spatřila ZLOBODĚJE, sama se proměnila v krásnou princeznu. ZLOBODĚJ se proměnil v překrásného prince, a jak slíbil, tak také odčaroval vlky z modré barvy. Vlci skákali a radovali se a nebyli k zastavení. Princezna, protože měla radost, že našla svého prince, zeptala se Pepinky jaké má přání. Pepinka se nerozmýšlela a chtěla být moc rychle u své maminky a tatínka. Potom všichni vyprovodili Pepinku na kraj lesa, rozloučili se a odešli zpět do toho svého hlubokého lesa. Princ s princeznou a zvířátky v lese šťastně žili a možná tam žijí až do dnes.
                                                                                     - ZAZVONIL ZVONEC A POHÁDKY JE KONEC -  
Vyhledávání